Konsulttjänster

 

Vi är så nära varandra, eftersom vi delar Östersjön.
Men införandet av våra egna produkter till den nya marknadssituationen är inte lätt. Barriären är oftast språket, en annan mentalitet och arbetssättet hos människor från det landet.

 

Om du tänker sälja dina produkter eller öppna en filial på andra sidan av Östersjön, kan Across The Baltic hjälpa dig att knyta kontakter inom olika områden och vara medlare.
Våra omfattande kontakter i många branscher kan hjälpa dig att ta dina första steg in på nya marknader.